Hoofdstuk 15. Herboren paleizen

Buitengoed Geul & Maas

Op het snijvlak van de gemeenten Maastricht, Meerssen en Valkenburg liggen tientallen landgoederen. Sommige kastelen dateren van vóór 1300. Andere landhuizen zijn later gebouwd. De meest recente gebouwen stammen uit de negentiende eeuw, gebouwd door rijke Maastrichtse industriëlen die zich wilden terugtrekken in de groene omgeving buiten het stadscentrum.

Een paar jaar geleden sloegen deze drie gemeenten de handen ineen om het hele gebied zoveel mogelijk weer in oude glorie te herstellen. Onder de naam ‘Buitengoed Geul en Maas’ werd een start gemaakt met het opknappen van dorpskernen, het ontsluiten van wandelroutes, de uitbreiding van de natuurgebieden én natuurlijk het behoud van de kastelen zelf. Na een paar jaar is het samenwerkingsverband overgedragen aan de ondernemers en andere betrokkenen.

Lees meer op: Buitengoed Geul & Maas

Villa Kanjel

Een van de landgoederen is Villa Kanjel, ook wel Petit Suisse genoemd. Dit buiten stamt oorspronkelijk uit de negentiende eeuw en was destijds in gebruik als casino met bijbehorend restaurant, in bezit van Petrus Regout.

Tegenwoordig is het in bezit van Danielle Arends en Gerard van Rijn, die er samen een café met terras en speeltuin runnen en bezig zijn met de verwezenlijking van een hotel.

Voor meer informatie: Villa Kanjel

Kasteel Vaeshartelt

Kasteel Vaeshartelt, dat uit dertiende eeuw dateert, heeft een koninklijke geschiedenis. Het werd in 1841 gekocht door koning Willem II, op aanraden van Petrus Regout. Toen de koning er weer vanaf wilde – omdat hij, wonend in Den Haag en Brussel, veel te weinig naar Maastricht kwam – kon Regout het gebouw in 1851 na het overlijden van Willem II weer kopen van de erven van de koning. In de twintigste eeuw kwam het kasteel leeg te staan, net als de meeste andere landgoederen in dit stadsdeel. In 1994 werd het gelukkig gerestaureerd en in gebruik genomen als hotel, café-restaurant en conferentiecentrum.

Bijgevoegd is een filmpje van de lokale omroep van Meerssen, waarin kunsthistoricus Jac van den Boogard een rondleiding geeft in Vaeshartelt.

Zie ook: Kasteel Vaeshartelt

 

Landgoed La Grande Suisse

Sinds 2020 is in dit monumentale landgoed het Crematorium La Grande Suisse gevestigd.

De geschiedenis van het landgoed gaat terug tot het begin van de achttiende eeuw. In 1865 liet Petrus Regout een omvangrijke bouwcampagne uitvoeren. De ommuurde tuin dateert uit de 18de eeuw en heeft op de hoeken aan de zuidzijde twee tuinpaviljoens.

In deze tuin staat een grote Cortenstalen Lampionbes die door de kunstenaar Désirée Tonnaer is ontworpen.