Hoofdstuk 8. Pelgrimstochten

Oud Eik en Duinen

Graaf Willem II liet in 1247 in het toenmalige gehucht Eikenduinen een kapel bouwen ter nagedachtenis aan zijn vader Floris IV. Een kleine eeuw later werd de kapel een kerk waaromheen de begraafplaats ontstond. Tijdens de Reformatie werd de kerk gesloopt. Alleen een restant van de toren bleef bespaard. Dat is de ruïne van Eikenduinen.

De ruïne van Eikenduinen anno 1729

credits: Frans van Bleyswyck – Rijksmuseum Amsterdam

Nini Boesman-Visscher

Nini Boesman-Visscher voer met een gasballon de hele wereld over. Ze zweefde van het ene tijdperk naar het andere en zag de wereld onder haar veranderen. De provinciestadjes waar ze in de jaren ’40 over voer, veranderden in wereldsteden gedurende de vijftig jaar dat zij balloncommandant was. Ze won vele prijzen, kreeg verschillende onderscheidingen in Nederland en daarbuiten, en beleefde uitzonderlijke avonturen in de lucht en op de grond. Tussen de wolken, vond zij “dat wonderlijke gevoel van vrijheid en rust en een diepe vrede.”

Lees hier meer over deze reisheldin… 

(foto: HBC)

De Abdijkerk, het oudste gebouw van Den Haag (anno 1234)

De Korenaer is in 1721 gebouwd op de onderbouw van de Mauritsmolen (anno 1595), die in 1720 werd verwoest door een orkaan. Het is de enige nog werkende korenmolen van Den Haag. De molen is te bezichtigen. Je kunt er ook meel kopen dat in de molen is gemalen. In de ernaast gelegen voormalige korenschuur is het Loosduins Museum gevestigd.