Hoofdstuk 6. Het Mantasoa van Jean Laborde

Jean Laborde

Ranavalona I

Achterdochtig als zij was, wilde zij niet gefotografeerd worden. Toch is er één foto van haar en Laborde bekend. Die is te zien in het presidentieel paleis in Antananarivo.

Radama II

Zoon van Ranavalona I. Hoewel hij ruim na de dood van koning Radama I, Ranavalona’s eerste echtgenoot en neef, werd geboren, beweerde Ranavalona dat Radama II (bij geboorte Prins Rakoto) de zoon van Radama I was.